Nyhetslista

  • 25 januari 11:06

    Regional strategi för suicidprevention

    Suicid är ett växande folkhälsoproblem nationellt och regionalt. En regional strategi för suicidprevention finns nu färdig. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 26/1.