26 oktober 2023

Begränsad framkomlighet till Mälarsjukhuset

Byggstarten för en ny rondell i korsningen Strängnäsvägen/Kungsladugårdsgatan påbörjas i slutet av vecka 43. Bygget kommer medföra begränsad framkomlighet under cirka en månad.

- Det kommer bli lite krångligare att komma fram till Mälarsjukhuset så under den här perioden kan det vara bra att planera lite extra inför sitt nästa vårdbesök. Eskilstuna Kommun, som äger projektet, kommer skapa tillfälliga körbanor längs med rondellbygget så du kommer alltid fram till sjukhuset, säger Ulrika Holm, projektledare på Mälarsjukhuset.

I dagsläget är Kungsvägen som går framför Mälarsjukhuset avstängd på grund av byggnationen av en ny vårdbyggnad. Den vägen förväntas öppna upp igen under 2025.

Läs mer om ombyggnationen på Eskilstuna kommuns webbplats

JQHQ