30 maj 2024

Bemanningsförändringar då Regionservice omorganiserar

Verksamheter inom Region Sörmland förändrar sin organisation. Syftet är en ökad tydlighet över länet och minskade kostnader. Detta innebär att ett antal medarbetare blir övertaliga.

- Det handlar om att strukturera och skapa standardiserade arbetssätt som ser lika ut över hela länet men det handlar givetvis också om att bidra till att Region Sörmland ska få en ekonomi i balans, säger Helena Söderquist, chef för Regionservice.

Det som förändras är utbudet och organisationen av de servicetjänster som finns på sjukhusens avdelningar. Bland annat kring måltidsvärdar, städning och patienttransporter. Regionservice har tillsammans med hälso- och sjukvården tittat på vilka servicetjänster som bedöms behövas i den nya organisationen. Förändringarna innebär att ett antal medarbetare kommer att behöva lämna regionen då övertalighet uppstår.

Fakta
I verksamhetsområdet Regionservice ingår Verksamhetsservice där bland annat tjänsterna städ, kost och patienttransporter hanteras. Det är denna verksamhet som nu får en ny organisation.
Detta innebär att cirka 20 personer blir övertaliga.
Förändringen ger en kostnadsminskning på 10 miljoner/år.
Den nya organisationen träder i kraft i november 2024.

6UGW