26 oktober 2021

Effektivare vård när ÖNH och hörselvårdsmottagningen flyttar till nya lokaler

Öron, näsa- och halsmottagningen och hörselvårdsmottagningen är de första att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Den 27 oktober tar de emot husets allra första patient.

– Vi har försökt skapa en atmosfär som är inbjudande för både våra patienter och vår personal. Lokalerna är ljusa och försedda med stora fönster som skapar en rymd i rummen, säger Margareta Lindberg, verksamhetssamordnare och sjuksköterska, öron, näsa- och halsmottagningen på Kullbergska sjukhuset.

Minskad väntetid

Verksamheten utökar med bland annat en ny operationssal där öron, näsa- och halsmottagningen utför operationer i lokalbedövning. Hörselvårdsmottagningen, utökar med ytterligare ett mätrum där man bland annat kan utföra hörseltester på barn ner till 7-8 månaders ålder.

– Patienter från de andra sjukhusen i länet kan komma till oss för att få behandling vilket är glädjande på flera sätt. Väntetiden minskar och våra patienter får snabbare hjälp, säger Margareta Lindberg.

Öron, näsa-och halsmottagningen samt hörselvårdsmottagningen flyttar till plan fem i den nya vårdbyggnaden.

FGDN