30 augusti 2023

Få deltar i screening för livmoderhalscancer - självtester införs för tidigare upptäckt av sjukdomen

Knappt 46 procent av de som erbjuds livmoderhalsscreening i Sörmland kommer för provtagning. Samtidigt har länet många fall av cancerformen. Med ett förenklat test är förhoppningen att fler provtar sig.

- Det är väldigt bra att testerna görs mer tillgängliga genom självprovtagning. Det är besvärligt att ta ledigt från exempelvis arbete och studier för ett besök som inte tar så lång tid, vilket kan bidra till att så få dyker upp för provtagning. Genom självprovtagning möjliggör vi så fler kvinnor kan upptäcka HPV-virus och livmoderhalscancer tidigt, säger Christoffer Öqvist (M) regionstyrelsens ordförande.

–Livmoderhalscancer kan vara en allvarlig sjukdom, därför är det viktigt att delta i screeningen för en tidig upptäckt. Vi arbetar aktivt med att sänka andelen livmoderhalscancer inom region Sörmland, säger Chatarina Strömbäck, barnmorska och verksamhetsutvecklare vid kvinnoklinikerna i Sörmland.

Under 2022 kallades 11 819 sörmländska kvinnor till cellprovstagning hos barnmorska. 45,8 procent kom till provtagning.
–Det är en låg siffra jämfört med många andra regioner och vi vet inte riktigt vad det beror på, säger Chatarina Strömbäck.

Med start i höst kommer Region Sörmland att erbjuda ett hemprovtagnings-kit där kvinnan testar sig för HPV-virus som ofta är orsaken till livmoderhalscancer. Provet är enkelt att utföra själv och lika säkert som ett test hos en barnmorska.
–Med det här testet, som du kan göra hemma i lugn och ro när det passar dig, hoppas vi att fler väljer att testa sig. Om kvinnan visar sig bära på HPV-virus men inte har utvecklat cellförändringar kan vi följa upp henne regelbundet för att tidigt upptäcka cellförändringar eller cancer, säger Chatarina Strömbäck.

I Region Sörmlands screeningprogram för cancer ingår förutom livmoderhalscancer också screening för tjock – och ändtarmscancer samt för bröstcancer (mammografi).
I mammografin deltog 78,9 procent av de kallade under 2022, vilket är i snitt med riket.

I screening för tjock – och ändtarmscancer, som startade i regionen 2022 och som också sker via hemtest, valde 61 procent att lämna prov (fler provsvar kan tillkomma då de som fick testet i slutet av 2022 kan ha skickat in svar först 2023). I riket är siffran 64 procent.

2TFN