Sara Berlin Magnusson och Helena Åhlander på nya intensivvårdsavdelningen i Nyköping.

Sara Berlin Magnusson och Helena Åhlander på nya intensivvårdsavdelningen i Nyköping.

20 mars 2024

Fler vårdplatser och bättre miljö när intensiven i Nyköping flyttar

Intensivvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett står inför en spännande förändring med flytten till nyrenoverade lokaler. Med fler vårdplatser och innovativa förbättringar är avdelningen redo att möta framtidens vårdbehov i en mer avancerad och patientcentrerad vårdmiljö.

– Lokalerna kommer att möjliggöra för oss att erbjuda en ännu bättre vårdmiljö för både patienter och medarbetare. Vi får tillgång till ny avancerad teknik, och bättre strukturerade förråd och en närhet till det material vi behöver snabbt vid akuta situationer. Vi har också dragit lärdomar från pandemin vilket innebär att vi utökar antalet intensivvårdsplatser från fyra till åtta. Att kunna erbjuda högspecialiserad vård och samtidigt säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare har varit centrala faktorer i utvecklingen av nya intensivvårdsavdelningen, säger Sara Berlin Magnusson, vårdenhetschef på anestesikliniken på Nyköpings lasarett.

Samtliga intensivvårdsplatser är utrustade med samma höga teknologiska standard och anpassade efter den mest avancerade intensivvården. Patientrummen är större mot tidigare vilket ger personalen mer utrymme runt varje patient. Rummens utformning innebär också att personalen lättare kan hjälpa varandra samtidigt som patienterna får den avskildhet de behöver.

– Under hela byggprocessen har vi verkligen haft intensivvårdspatienten i fokus. Vi har noga tänkt på ljudnivån och valt färger med omsorg för att skapa en lugn och avslappnad vårdmiljö. Genom att skapa en tystare miljö och använda ljus som följer dygnsrytmen får patienterna en mer naturlig känsla och belysning som även vi i personalen mår bra att arbeta i, säger Helena Åhlander, undersköterska och flyttgeneral på intensivvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett.

Vi bygger för framtidens vård

Intensivvårdsavdelningens flytt markerar inte bara en milstolpe för vårdens utveckling, utan också ett avslut på en betydande del av Nyköpings lasaretts omfattande ombyggnation för en bättre, tillgänglig och mer effektiv vårdmiljö för både personal och patienter.

Läs mer om hur vi bygger för att möta framtidens hälso- och vårdbehov.

 

K8CR