14 juni 2022

Fortsatt satsning på Folk och kultur i Sörmland

Evenemanget Folk och kultur lever vidare i Sörmland. Region Sörmland har beslutat att satsa på det årliga kulturarrangemanget till 2027.

- Det känns bra att denna viktiga mötesplats för samhällsdialog får fortsätta utvecklas i Sörmland och Eskilstuna, säger Åsa Kratz (S). ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Evenemanget Folk och Kultur har genomförts sedan år 2018. De senaste två åren digitalt som en följd av pandemin. Evenemanget är förlagt till Eskilstuna och sker i nära samverkan med Eskilstuna kommun, Region Sörmland samt det lokala och regionala kulturlivet.
- Folk och Kultur är en mötesplats och plattform för diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken som sprider kunskap och främjar en levande debatt om konstens och kulturens roll i samhället. Det är fantastiskt att vi kan fortsätta med evenemanget och nu sikta på att åter vara med och arrangera ett fysiskt sådant i vinter, säger Mikael Palo, verksamhetsområdeschef Kultur och utbildning, Region Sörmland.

Överenskommelsen om fortsatt satsning på evenemanget sker mellan Region Sörmland, Eskilstuna kommun och Kulturlyftet. Kulturlyftet är den organisation som driver Folk & Kultur och består av Länsmuseernas samarbetsråd, Regional Musik i Sverige och Länsteatrarna i Sverige.
Evenemanget är till största delen självfinansierat genom bland annat deltagaravgifter och sponsorer.

Därutöver ges ett bidrag från statliga Kulturrådet. Region Sörmland och Eskilstuna kommun bidrar med ett årligt anslag om 750 000 kronor var. Överenskommelsen är tänkt att gälla under en femårsperiod till och med den 31 december 2027, vilket i sin tur garanterar att evenemanget också fortsättningsvis förläggs till Eskilstuna kommun och Sörmland.

Ärendet behandlades och beslutades under dagens möte, 14/6, med regionstyrelsen.

R7JN