27 mars 2023

God tillgång på bredband – men ojämnt fördelat i länet

I Sörmland är tillgången på bredband god, och ökar, men utbyggnaden är ojämnt fördelat i länet mellan stad och landsbygd. Det visar statistik från Post och telestyrelsen.

- Jämfört med andra regioner är tillgången till bredband förhållandevis god i Sörmland. Regionen i helhet rankas som nummer 8 av 21 i landet. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är dock stor, 94 procent av hushållen i tätbebyggda områden har tillgång till 100 Mbit/s medan motsvarande siffra på landsbygden stannar på 64 procent, säger Göran Wide, regional bredbandskoordinator i Sörmland.

Regeringens bredbandsmål för år 2020 var att 95 procent av hushållen skulle ha tillgång till 100 Mbit/s. I Sörmland var 90 procent av hushållen uppkopplade med fysisk tillgång till detta under hösten 2022. Detta är en ökning med knappt 3 procent sedan föregående år men gör ändå inte att länet når målet.

Regeringens mål för 2025 när det gäller hushållens tillgång till bredband är 98 procent.
- Detta mål avser fiber i sin absoluta närhet vilket innebär att om det finns fiber i närheten så räknas det som att man har tillgång till den. Det är lättare att nå 2025-målet än var det var att nå 2020-målet eftersom kravet då var att det skulle finnas en fysisk uppkoppling in i fastigheten, säger Göran Wide.

I oktober 2022 hade 96,7 procent av hushållen i Sörmland tillgång till fiber i sin absoluta närhet.
- Region Sörmland uppnår därmed ännu inte det nationella bredbandsmålet för 2025. De enskilda kommuner som redan nu uppnått målet är Oxelösund, Katrineholm och Trosa, säger Göran Wide.

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats.

AZBP