23 januari 2024

It-attack påverkar Region Sörmland

Under helgen utsattes en av Region Sörmland it - leverantörer, Tietoevry Sweden AB av en större it-attack. Attacken påverkar bland annat det informationsöverföringsverktyg som används för samverkan vid utskrivning från sjukhusen, psykiatrin, primärvården till länets kommuner. Regionen arbetar nu med att kartlägga omfattningen.

- Det som hänt och påverkar våra verksamheter är att det inte fungerar för systemen att samtala vid utskrivningar då patienters ansvar tas över av kommunerna. Attacken innebär att informationen har otillgängliggjorts för regionen och vi kan inte utesluta att angriparen har kommit åt personuppgifter, säger Urban Petrén, IT – direktör i Region Sörmland.

Region Sörmland har aktiverat reservrutiner samt en regional händelsestab och arbetar för att patienterna som hanteras i systemet och dess vård ska påverkas så lite som möjligt.

Incidenten är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Attacken har drabbat stora delar av Sverige, både privata företag, kommuner och regioner.

Det finns i nuläget ingen prognos för när systemen kan vara återskapade. Under tiden arbetar regionen tillsammans med kommunerna för att påverkan för patienter och verksamheter ska bli så liten som möjligt.

PRXQ