8 september 2021

Nu får Kullbergska sjukhuset egen dialysmottagning

Närmare till dialysbehandling för västra länsdelens njursjuka har länge varit efterfrågat. Det blir nu verklighet. Mottagningen öppnar den 9 september och startar med nio fullt utrustade dialysplatser.

- Nu kan äntligen personer som behöver dialys och som bor i västra länsdelen få sin behandling här på Kullbergska sjukhuset. Kortare resväg gör stor skillnad eftersom våra patienter behöver dialys flera gånger i veckan, säger Jennie Björkman, projektledare på Region Sörmland.

Dilaysmottagningen är den första mottagningen på Kullbergska sjukhuset som erbjuder sina patienter mat ur vårt nya måltidssystem, fleximat. Där får patienten själv välja när och vad hen vill äta från en meny med ett större antal rätter.

Personcentrerad vård
Mottagningen har utformats med patienten i fokus och patienter har varit delaktiga i projektet sedan det startade 2018.

- Att patienterna varit delaktiga ger bra förutsättningar för en välfungerande mottagning. Mottagningen är utformad utifrån patienternas behov, det ser man när man kommer till mottagningen. Service- och personalytor är lite i bakgrunden, säger Maria Nordström, tillförordnad verksamhetschef för vårdplats- och mottagningsenheten på Kullbergska sjukhuset.

Dialys ersätter njurarnas uppgift att rena blodet när njurarna inte fungerar som de ska. Varje behandlingstillfälle tar ungefär fyra timmar och dialys krävs vanligtvis tre till fyra gånger i veckan. Tidigare har patienter med behov av dialys i västra länsdelen fått sin behandling på Mälarsjukhuset eller Nyköpings lasarett.

121C