14 december 2021

Nu säkrar vi kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad

De fem regionerna i Östra Mellansverige tar nu genom ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden ett gemensamt grepp för att säkra kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad i ÖMS!

Med Region Uppsala som projektägare har projektet #Vägled - Kompetens beviljats 11.230.000 kronor i EU-medel för att under 16 månader kunna genomföra kompetensutvecklingsinsatser kopplat till vägledning ute i kommunerna.

Projektets syfte är att säkra kompetensförsörjningen inför framtidens behov av kompetens på en arbetsmarknad i ständig förändring. Utmaningar kopplade till en föränderlig och i många fall ny arbetsmarknad ställer ökade krav på vägledningens kvalitet samt att ansvaret för vägledning ökar. För att vi ska lyckas med detta behöver samverkan med arbetsgivare bli bättre. Vi behöver under projekttiden staka ut en gemensam väg för bättre matchning på framtidens arbetsmarknad. Näringsliv och offentlig sektor blir viktiga mottagare av resultatet, men även viktiga parter för att stötta med kunskap om vilken kompetens som de behöver framöver.

Projektet kommer därför att ha följande tre huvudfokus:

  • ett breddat ansvar för vägledning
  • ökade kunskaper om arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen
  • en förbättrad vägledning för individer med särskilda behov

Ett av målen med projektets kompetensutvecklingsinsatser är att studie- och yrkesvägledning blir hela samhällets ansvar och att all personal, inte enbart studie- och yrkesvägledare, är centrala nyckelpersoner och har en viktig roll när det kommer till att vara bollplank, inspirera och handleda individerna inför deras val till studier och yrken. För att bland annat minska felval behöver all personal inom både skolan och arbetsmarknadsavdelningar/enheter kompetensutveckling kring framtidens arbetsmarknad. En framtid som aldrig förr har varit i större förändring.

I Region Sörmland deltar kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Vingåker, Flen, Eskilstuna, Strängnäs och Gnesta. Satsningarna i #Vägled - kompetens ligger i linje med den regionala målsättningen om "matchning mellan utbud och efterfrågan" och kommer att kunna leverera stöd till regionens utvecklingsprocesser, genom nytänkande och kompetensutveckling samtidigt som det bidrar till att Region Sörmland utvecklas till en hållbart växande region som står stadigare inför framtiden!

Är du intresserad av att veta mera - ta gärna kontakt med Charlotte Bergstedt: charlotte.bergstedt@regionsormland.se

Region Uppsala: Tove Österling tove.osterling@regionuppsala.se
Region Västmanland: Charlotta Larspers chalotta.larspers@regionvastmanland.se
Region Örebro län: Laila Berglund laila.berglund@regionorebrolan.se
Region Östergötland: Catherine Szabo catherine.szabo@regionostergotland.se

RZGX