19 januari 2024

Nya tider för primärvårdsjouren i Katrineholm

Primärvårdsjouren i Katrineholm får förändrade öppettider från 2/2. Detta då antalet besökare är få. Förändringen innebär bland annat att mer läkartid frigörs till vårdcentralerna under vardagar och att bemanningen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning kan förbättras.

- Primärvårdsjouren i västra länsdelen skiljer sig åt från övriga primärvårdsjourer i länet då den bemannas med medarbetare från vårdcentralerna tillsammans med medarbetare på Kullbergska sjukhuset. Eftersom det kommer väldigt få besök till jouren de sista timmarna finns utrymme att effektivisera hur vi arbetar, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

I Region Sörmland finns fyra primärvårdsjourer. Dessa är öppna lördagar, söndagar och helgdagar och har enbart tidsbokad mottagning. En utvärdering av nyttjandet av primärvårdsjouren i västra länsdelen visar att besöken är få efter klockan 17.00.

De nya öppettiderna är därför från februari 08.00-17.00, i stället för till 20.00. Samma öppettider som primärvårdsjouren i Strängnäs.
- Patienter som söker vård ska som tidigare ringa 1177 som även fortsättningsvis kommer att boka in tider till primärvårdsjouren. Förändringen bidrar även till att förbättra bemanningen på akuten på Kullbergska då resurser kan finnas där i stället för på en primärvårdsjour dit det ändå kommer väldigt få patienter, säger Mats Henningsson.

Hälsovalsstaben kommer tillsammans med Hälso- och sjukvården följa besöksmönstret. Om antalet besök vid akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset ökar kan beslutet omprövas.

WFCN