15 december 2022

Region Sörmland fortsätter samarbeta med Stadsmissionen kring vård för utsatta

En fantastisk samarbetsform. Det tycker sjuksköterskan Petra Knutsson som sedan tio månader tillbaka jobbar på Stadsmissionen i Eskilstuna och Nyköping via ett så kallat idéburet offentligt partnerskap. Stadsmissionen är arbetsgivare medan Region Sörmland betalar lön och utrustning. Avtalet har nu förlängts för hela 2023.

- Det är en ynnest att få möta och hjälpa de som är samhällets mest utsatta. De söker inte vård i vanliga fall, de har ingen mobiltelefon och inget bank-id. På det här sättet kan vi fånga upp dem innan vårdbehovet blir akut och det är också en samhällsekonomisk insats, säger Petra Knutsson.

Mats Henningsson, hälsovalschef, är också glad över det fortsatta samarbetet mellan regionen och Stadsmissionen:

- Stadsmissionen är en bra mötesplats för att kunna ge vård och stöd till den här gruppen som vi inom vården annars har svårt att få kontakt med.

Petra Knutsson jobbar två dagar i veckan på Stadsmissionen i Eskilstuna och två dagar i Nyköping. Alla är välkomna till henne och hon hjälper till med en mängd olika saker, beroende på vilka behov patienten har:

- Jag utför enklare primärvård men det blir också en hel del psykiatri i form av stödsamtal och motivationssamtal. En stor del i jobbet är att hjälpa till med vidare vårdkontakter eftersom min anställning är ett samarbete med regionen, säger hon.

1UVE