24 augusti 2022

Region Sörmland uppmärksammar Ukrainas självständighetsdag

Under onsdagen, 24/8, vajar Ukrainas flagga utanför regionkansliet i Nyköping. Detta för att uppmärksamma landets trettioförsta självständighetsdag.

- Det fruktansvärda kriget har nu pågått i sex månader men detta hindrar inte folket i Ukraina från att uppmärksamma sin självständighetsdag. Genom att hissa Ukrainas flagga gör vi detsamma samtidigt som vi visar solidaritet med landet och befolkningen, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

När det gäller övrigt löpande stöd till Ukraina sker detta via ordinarie officiella kanaler. Material och förnödenheter som Region Sörmland kan avvara samordnas exempelvis av Socialstyrelsen.

5MSA