24 maj 2022

Regional utveckling i fokus på ny webbplats

Tydligare kommunikation om och samverkan kring regional utveckling. Det är tanken med Region Sörmlands nya webbplats, utvecklasormland.se, som nu lanseras.

- Den nya webbplatsen visar hur vi arbetar för en hållbar regional utveckling i Sörmland och hur vi prioriterar insatser utifrån de utmaningar, behov och styrkor som finns i länet, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör.

Utvecklasormland.se är en webbplats för bland annat medarbetare inom Sörmlands kommuner, organisationer och föreningar, näringslivsaktörer och statliga myndigheter.
På webbplatsen finns information om den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlands förutsättningar och olika prioriterade satsningar. Aktuella publikationer som strategier, handlingsplaner och rapporter samlas i ett rapportbibliotek och kommande evenemang finns i ett kalendarium.

- Utvecklasormland.se är en plats för att främja samverkan mellan olika regionala aktörer. Vi vill samla information om läget i Sörmland och regionens utveckling och visa hur vi tillsammans kan engagera oss kring viktiga frågor, säger Monica Harlin, verksamhetschef för enheten Verksamhetsstöd och -utveckling.

På den nya webben hittar du bland annat:

  • Vår regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin
  • Aktuella publikationer, exempelvis strategier, rapporter och kunskapsunderlag
  • Kalendarium med evenemang, seminarium och olika tillfällen för utbyte av idéer och kunskap
  • Information om finansiellt stöd
Innehållsansvarig: Christine Hallström
EGFX