24 april 2024

Så påverkas jag som patient av Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundets varslade övertids-, mertids- och nyanställningsblockad från den 25/4 klockan 16.00 har startat. Detta påverkar den Sörmländska vården då cirka 2000 medarbetare är berörda. Konflikten kan också påverka dig som patient.

Vad innebär konflikten för mig som patient?
För de flesta av våra patienter kommer inte konflikten påverka vården i nuläget. Vissa verksamheter kan dock behöva minska kapacitet till följd av blockaden och skulle din planerade vård påverkas så kommer du informeras om detta.

Kommer någon verksamhet att stänga?
Vi planerar i nuläget inte att stänga någon verksamhet till följd av konflikten

Jag har en sedan länge bokad tid för operation, vad gäller?
Vår ambition är vi ska kunna erbjuda planerade operationer och om du är kallad till operation ska du komma den tid du är kallad. Det finns risk för att vi kan behöva minska vår operationskapacitet för planerade operationer till följd av blockaden och du kommer informeras om din operation påverkas.

Hur ska jag tänka om jag har en tid bokad på eftermiddagen, lägger personalen ned arbetet mitt under en undersökning/kontroll/operation?
Om medarbetare som berörs av konflikten skulle ha ett pågående arbete med undersökning/kontroll/operation vid slutet av arbetspassen kan övertid- eller mertid beordras för våra medarbetare, som skyddsarbete, så att arbetet kan slutföras på ett säkert sätt för dig som patient.

Kommer vårdcentralerna vara öppna som vanligt?
Vårdcentralerna kommer vara öppna som vanligt.

Kommer ambulansverksamheten att fungera?
Ambulansverksamhet kommer fungera som vanligt.

Vad gäller för akutmottagningarna?
Akutmottagningarna kommer hållas öppna som vanligt.

Hur blir det med telefontider, måste jag ringa någon viss tid nu?
Telefontider gäller som vanligt om inte annat meddelas.

Stänger ni Vårdkontakt direkt?
Vårdkontakt direkt kommer vara öppet som vanligt, men det kan hända att det blir längre väntetid.

Påverkas 1177 på telefon?
Det kan hända att det blir längre väntetid, framförallt under helger.

Om mitt bokade besök ställs in, hur får jag veta det?
Om ditt bokade besök skulle ställas in kommer du bli kontaktad. Hur du blir kontaktad beror på hur lång tid innan besöket ställs in.

Om medarbetare i vården blir sjuka under konflikten, får arbetsgivaren ta in ersättare för de personerna under en konflikt?
Om medarbetare i de yrkesgrupper som omfattas av konflikten blir sjuka kan ersättare tas in om det behövs för att driva verksamheter där en stängning medför eller riskerar medföra skador. Här ingår exempelvis våra akutverksamheter, ambulans och intensivvård.

Om konflikten drar ut på tiden och min bokade operation flyttas fram, om andra ingrepp bedöms som mer akuta, kan jag då vända mig någon annanstans?
Du har möjlighet att vända dig till andra vårdgivare i enlighet med vårdgarantin. Den blockad om övertid- och mertid som är lagd av vårdförbundet gäller dock samtliga 21 regioner i Sverige. Det finns därför en risk att kapacitet för planerade operationer är reducerad även i andra regioner under den tid konflikten pågår.

KXNY