12 januari 2024

Situationen på Akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset

Situationen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning i Katrineholm är ansträngd. Detta bland annat då antalet medarbetare blivit färre och anställningsstopp råder. Flera åtgärder planeras för att lösa situationen.

- För just akutmottagningen på Kullbergska handlar det främst om att ett antal medarbetare ska börja studera. Detta hade vi kännedom om, men på en relativt liten enhet får detta stor påverkan och vi arbetar just nu för att lösa de obemannade pass som uppstått, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I Region Sörmland gäller sedan oktober 2023 anställningsstopp vilket påverkar och märks på olika sätt i verksamheterna. Detta då alla tjänster inte återanställs för att minska de totala kostnaderna.
- För att kunna hantera konsekvenserna av den reducerade bemanningen behöver verksamheter bland annat justera arbetssätt samt bemanningsmål. Vi kommer exempelvis se över de bemanningsmål som finns inom den somatiska slutenvården vad gäller undersköterskor. Detta kan, om det beslutas, frigöra medarbetare på alla våra sjukhus och på så sätt täcka upp vid vakanser, säger Magnus Johansson.

Inom hälso- och sjukvården finns också en intern bemanningsenhet dit medarbetare rekryteras och sedan arbetar på de enheter som bedöms ha störst behov. Detta kan ske under längre eller kortare tid för att avlasta verksamheten.

J5JR