10 januari 2024

Sjukvårdens Larmcentral växer med Värmland

Regionerna Sörmland, Västmanland och Uppsala driver sedan flera år Sjukvårdens Larmcentral i egen regi. Larmcentralen ansvarar för att bedöma, prioritera, larma ut och dirigera ambulanserna i respektive region och får samtalen från 112. Nu i början av 2024 ansluter Region Värmland till samarbetet.

– Det är positivt att Region Värmland ser fördelarna med en larmcentral som är en integrerad del av sjukvården och att de vill ansluta sig till vår verksamhet och bidra till att utveckla den vidare, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden.

Regionerna Sörmland, Västmanland och Uppsala är först i landet med att bedriva larmcentral i egen regi. Konceptet innebär att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tar emot 112-samtal och bedömer vårdbehovet. Under 2023 hanterade sjuksköterskor inom Sjukvårdens Larmcentral 127 454 samtal. Till sin hjälp har sjuksköterskorna ett medicinskt beslutstöd som utvecklats av läkare med erfarenhet från ambulanssjukvård.

-Vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten och därför är det viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs av personal med god lokalkännedom. Vi har legitimerade sjuksköterskor med många års erfarenhet vilket ger högre kompetens på samtalen då vi har kunskap om den lokala vårdens olika möjligheter att ta emot patienter vilket är viktigt för att snabbt komma fram till den som behöver hjälp, säger Magnus Vesterhav, chef för Sjukvårdens Larmcentral i Sörmland.

Med fyra regioner i samarbetet kommer cirka 1,3 miljoner invånare i Sverige hanteras i de olika larmcentralerna.

1VDZ