29 mars 2022

Storsatsning på nytt elevboende på Dammsdalskolan

Fler elever kan bo på skolans område i fräscha ändamålsenliga lokaler. Det är delar av tanken med satsningen på nytt elevboende på Dammsdalsskolan i Vingåker. Mångmiljonsförslaget diskuteras och beslutas på kommande möte med regionstyrelsen.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan fatta det här beslutet. Fler elevplatser i nya behovsanpassade lokaler på skolans område kommer att skapa både ökad trygghet för eleverna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, säger Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalsskolan.

På Dammsdalskolan går ungdomar mellan 12 och 21 år med autismspektrumtillstånd. Skolan erbjuder en helhetslösning vilket innebär att eleverna både studerar och bor på skolan.
Dammsdalskolans alla boenden är i dagsläget inte ändamålsenliga då två boenden ligger i externa hyresfastigheter som är belägna nära en järnväg. Synintrycket och närhet till spåret tillsammans med en autismdiagnos är inte en bra miljö utifrån elevernas svårigheter, detta är en uppfattning som även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) delar med skolan.

- Vi ser stora fördelar med att ha fler av våra elever boendes inom skolområdet då de annars riskerar att hamna i utanförskap efter skoldagens slut genom närheten till stadskärnan. Många elever har dessutom svårt med övergångar och förflyttningar samt social interaktion med andra elever i samband med transport till och från skolan. Vid nyinskrivningar har vi alltid brist på boendeplatser på skolan innerområde. Dessutom blir det nya boendet i högre utsträckning bättre anpassat till de behov som våra elever har, säger Charlotta Widerberg, verksamhetschef Dammsdalskolan.

En förstudie är genomförd där det föreslås ett boende med åtta lägenheter i ett plan, där eleven har tillgång till egen toalett med dusch. Utifrån elevernas diagnos inom autismspektrumtillståndet ökar behovet av anpassning i den sociala miljön med eget utrymme samt integritet när det gäller sanitetsutrymmen. Den nya byggnaden föreslås innehålla gemensamhetsytor, kök, tvättstuga och personalutrymmen/jourrum. Det nya elevboendet kommer att vara beläget i nära anslutning till befintliga elevhem på skolan.

Nytt elevboende beräknas kosta cirka 42 miljoner kronor. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 5/4.

7Q5N