13 december 2023

Tillfällig stängning av bassängen på Kullbergska

Vattenkvaliteten i bassängen på Kullbergska sjukhuset är svår att kontrollera. För att komma tillrätta med problemen stängs bassängen tillfälligt från 1/1 2024 för extern verksamhet.

- Det har varit problem med den automatiska provtagningen i bassängen då utrustningen är gammal och reservdelar till systemet utgått. Vi har försökt hantera detta på olika sätt men kan inte längre garantera att vattnet är tjänligt, säger Rose-Marie Hedlund, verksamhetschef för paramedicin i Sörmland.

Under hösten har vattenkvalitén provtagits manuellt efter varje grupp som varit i bassängen. Detta då det inte längre går att använda systemet som ska indikera höga nivåer av bakterier i vattnet. Privata kunder har därför under hösten själva fått lösa provtagning manuellt men det har inte fungerat på ett bra sätt och vattenkvaliteten kan inte längre garanteras. På grund av provtagningsproblemen stänger bassängen från 1/1 2024 för externa hyresgäster.
- Sjukvårdande behandling i bassängen fortsätter då vår egen personal kan säkerställa god kvalitet i vattnet och hantera den provtagning som behöver göras, säger Rose-Marie Hedlund.

Externa grupper som hyrt bassängen informerades i början av december.

RKYS