26 april 2024

Normal drift efter strömavbrott på Nyköpings lasarett

Under cirka en timme under fredagsförmiddagen, 26/4, blev stora delar av Nyköpings lasarett strömlöst. Strömförsörjningen är åter, verksamheten i normal drift och den lokala stab som upprättades på lasarettet har avvecklats.

Det var huskropparna N1 och N2 som påverkades av strömavbrottet. Beslut togs att skicka ambulanser på prio-1 uppdrag till andra sjukhus unders strömavbrottet.

Trolig anledning till händelsen är att något inträffat med spänningen i elnätet vid de arbeten som pågår på Nyköpings lasarett.
Den nya byggnaden, med bland annat akutmottagningen, påverkades inte av strömavbrottet.

Sjukhusets reservkraft startade inte vid strömavbrottet. Detta då reservkraften startar då fel uppstår i det externa elnätet som levererar ström till sjukhuset. Så var inte fallet vid förmiddagens händelse.

Strax efter klockan 15.00 avecklades den lokala stab som inrättades på sjukhuset vid händelsen. Verksamheterna på Nyköpings lasarett är nu i normal drift.

DU3M