Huvudregistratur

En förteckning över föregående veckas nya diarieförda ärenden i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalsskolan samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård publiceras här varje tisdag.

För att ta del av dessa handlingar eller äldre, kontakta huvudregistraturen via regionens växel:
Tel:  0155-24 50 00
E-post: registratur@regionsormland.se

Regionstyrelsen är nämnd för hälso- och sjukvården samt habilitering och hjälpmedel vilket innebär att även dessa ärenden finns i regionstyrelsens diarium.

Region Sörmland har också diarium för följande verksamheter:

  • Regionsjukhuset Karsudden
  • Kultur & Utbildning
  • Revisionen
  • Inköp
  • Folktandvården Sörmland AB
  • Region Sörmland IT
  • Patientnämnden
  • Kliniker och vårdcentraler.

Dessa verksamheters registratorer nås via regionens växel: 0155-24 50 00.

Innehållsansvarig: Vanessa Blanco
Uppdaterat: 13 juni 2023
SMY8