Regionarkivet

Regionarkivet är slutarkiv för Region Sörmlands alla handlingar som ska bevaras. Vi finns i Nyköping och vill du ta del av äldre handlingar så är det till oss du vänder dig.

Vi på Regionarkivet arbetar med arkiv- och informationshantering. I dag har vi ca 8 000 hyllmeter pappershandlingar i våra arkiv. Vi har även ett elektroniskt arkiv, R7e-arkiv, tillsammans med tolv andra regioner.

Att ta del av arkiverade handlingar

Det är till oss du vänder dig om du vill få tillgång till arkiverade handlingar. Exempel på handlingar som vi har är, äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll.

Du kan ta del av handlingarna på plats hos oss efter sedvanlig sekretess-/menprövning eller få kopior på papper. Kostnaden för kopieringen är, kopia 1-9 gratis, kopia 10 kostar 60 kr och därefter 6 kr per kopia, plus eventuellt postförskott. Ta kontakt med oss via telefon eller e-post innan besöket så vi kan ta fram de handlingar du är intresserad av och boka en tid.

Patientjournal

Du som har fått vård i Region Sörmland, är över 18 år och har e-legitimation kan logga in på 1177.se och läsa delar av din journal. Det gäller information som är skriven i din journal efter den 1 februari 2016. Senare journaler finns i huvudsak kvar hos aktuellt sjukhus, vårdcentral med flera. I dessa fall vänder ni er direkt dit. Hos oss förvaras patientjournaler som är äldre.

Journalhandlingar omfattas av sekretess i 70 år och kommer därför att sekretess- och menprövas innan ett utlämnade sker. Din egen journal har du i de flesta fall rätt att ta del av. Skulle du vilja ta del av någon annans journal och det inte har gått mer än 70 år behöver du komplettera din begäran.

Gäller det en levande person behöver du komplettera din begäran med en fullmakt. Gäller din begäran journalkopior på en avliden person behöver du komplettera din begäran med en släktutredning. I släktutredningen ska det framgå vilka närmast anhöriga vi behöver ta hänsyn till vid menprövningen. Har personen avlidit före 1 juli 1991 beställs släktutredning av Riksarkivet/Landsarkivet i Uppsala. Har personen avlidit efter 30 juni 1991 begär du släktutredningen av Skatteverket (Dödsfallsintyg med släktutredning).
Adresser till Skatteverket och Riksarkivet hittar du nedan under Relaterad information

Betyg och utbildningshandlingar

Region Sörmland driver och har drivit olika skolor som till exempel Vårdgymnasier, Vårdhögskola och Folkhögskolor. Hos oss förvaras betyg och andra arkivhandlingar från de skolorna.
För att ta del av betyg och utbildningshandlingar, använd formuläret nedan under Relaterad information

Administrativa handlingar

Med administrativa handlingar menas exempelvis protokoll, avtal, statistik, trycksaker, årsberättelser och beslut av olika slag.

Uppdaterat: 23 februari 2022
37AH