Förfrågan till Journal- och arkivservice

Beställare

Här kan du beställa kopior på patientjournaler, betyg samt ställa allmänna frågor.

Vad gäller din beställning/fråga

Allmän fråga

Vänligen fyll i nedan uppgifter för att vi ska kunna hantera din förfrågan på ett så bra sätt som möjligt.


Om personuppgifter i Region Sörmland

Betygskopior

Vem gäller beställningen?

Vilka journalkopior vill du ha?


Om personuppgifter i Region Sörmland