Avgifter för allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar står i grundlagen.
Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till Region Sörmland eller skapas inom vår organisation är allmänna. 

I vissa fall kan det dock finnas skäl att skydda olika intressen exempelvis den personliga integriteten, därför kan delar av våra handlingar vara sekretessbelagda.

Avgifter för allmänna handlingar

• Papperskopia sida 1-9: Ingen kostnad
• Papperskopia 10 sidor eller mer: 60 kronor samt 6 kronor för varje sida utöver sida 10
Utöver kostnaden för handlingarna så tillkommer portokostnad.
För känsliga handlingar innebär det postens avgift för postförskott.

Du kan givetvis hämta ut dina handlingar på plats hos oss efter överenskommelse. 

Uppdaterat: 21 mars 2024
HUQN