Patientjournaler

Patientjournaler

Journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Sörmland samt arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare som funnits i Sörmland.

Hos Journal- och arkivservice finns patientjournaler från följande vårdinrättningar:
• Barnhem/fosterhem
• Privatläkare/privatkliniker
• Sjukhem/sanatorium
• Sjukhus
• Skolor
• Vårdcentraler/provinsialläkare
• Vård- och arbetshem

Du som fått vård i Region Sörmland och är över 18 år och har e-legitimation kan logga in på 1177.se och läsa delar av din journal.
Det gäller information som är skriven i din journal efter den 1 februari 2016.

Sekretess

I princip har du alltid rätt att läsa din egen journal. Innehåller den egna patientjournalen uppgifter om närstående krävs samtycke från dessa personer.
För att ta del av en annans journal behöver du ett skriftligt samtycke om detta.
Sekretessen för journalhandlingar gäller i 70 år.

Släktskapsintyg

Har personen avlidit före 1 juli 1991 beställs släktutredning av Riksarkivet/Landsarkivet i Uppsala. Har personen avlidit efter 30 juni 1991 begär du släktutredningen av Skatteverket. Se länkar nedan.

Skatteverket - Dödsfallsintyg och släktskapsutredning efter 1 juli 1991
Riksarkivet - Släktutredning till och med 30 juni 1991

Beställ Journalkopior

Använd länkarna för att beställa journalkopior. 

Kopior på egen journal

Kopior på anhörigs journal

Fullmakt för att få ut journalkopior

Uppdaterat: 29 november 2022
DCNM