Patientjournaler

Patientjournaler

Journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Sörmland samt arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare som funnits i Sörmland.

Hos Journal- och arkivservice finns patientjournaler från följande vårdinrättningar:
• Barnhem/fosterhem
• Privatläkare/privatkliniker
• Sjukhem/sanatorium
• Sjukhus
• Skolor
• Vårdcentraler/provinsialläkare
• Vård- och arbetshem

Du som fått vård i Region Sörmland och är över 18 år och har e-legitimation kan logga in på 1177.se och läsa delar av din journal.
Det gäller information som är skriven i din journal efter den 1 februari 2016. 

Beställ journalkopior här

Du kan även skicka in din förfrågan till oss per fax, 016-10 54 50.

Sekretess

I princip har du alltid rätt att läsa din egen journal. Innehåller den egna patientjournalen uppgifter om närstående krävs samtycke från dessa personer.
För att ta del av en annans journal behöver du ett skriftligt samtycke om detta.
Sekretessen för journalhandlingar gäller i 70 år.

Ladda ner fullmakt här

Släktskapsintyg

Har personen avlidit före 1 juli 1991 beställs släktutredning av Riksarkivet/Landsarkivet i Uppsala. Har personen avlidit efter 30 juni 1991 begär du släktutredningen av Skatteverket. Se länkar nedan.

Skatteverket - Dödsfallsintyg och släktskapsutredning efter 1 juli 1991
Riksarkivet - Släktutredning till och med 30 juni 1991 

Uppdaterat: 25 april 2024
PX7Q