Regionarkivet

Regionarkivet är slutarkiv för Region Sörmlands alla handlingar som ska bevaras.
I Region Sörmland har Journal- och arkivservice uppdraget att förvara samtliga arkivhandlingar som ska bevaras då dessa fortsatt framåt kan tillgängliggöras för allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

Journal- och arkivservice tillhandahåller den centrala förvaringen för Region Sörmlands Hälso- och sjukvårdsjournaler samt överlämnat matrial till Regionarkivet. 

Allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar står i grundlagen.
Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till Region Sörmland eller skapas inom vår organisation är allmänna.

I vissa fall kan det dock finnas skäl att skydda olika intressen exempelvis den personliga integriteten, därför kan delar av våra handlingar vara sekretessbelagda.

Patientjournaler

Journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Sörmland samt arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare som funnits i Sörmland. 

Hos Journal- och arkivservice finns patientjournaler från följande vårdinrättningar
• Barnhem/fosterhem
• Privatläkare/privatkliniker
• Sjukhem/sanatorium
• Sjukhus
• Skolor
• Vårdcentraler/provinsialläkare
• Vård- och arbetshem

Du som har fått vård i Region Sörmland, är över 18 år och har e-legitimation kan logga in på 1177.se och läsa delar av din journal. Det gäller information som är skriven i din journal efter den 1 februari 2016.

Önskar du få ta del av din journal vänligen vänd dig till den mottagning du varit hos. 

Vår verksamhet

Vi har samlat olika kontaktytor till ett gemensamt Kontaktcenter för att förenkla och förbättra servicen till både medborgare och medarbetare i Region Sörmland. 
Förutom i telefon så möter du medarbetare från Kontaktcenter i huvudentrén på våra sjukhus och på Regionkansliet. Hos oss får du en personlig och enkel kontakt. 

Regionarkivet är en del av Kontaktcenter

Vi tar emot information/handlingar som ska bevaras samt tillhandahåller och tillgängliggör informationen för medborgare, medarbetare, forskare, myndigheter och näringsliv. Vi stödjer även verksamheterna inom Region Sörmland i arkivfrågor som:

  • Tolkning av bevarande- och gallringsplaner
  • Leveranser av verksamhetsinformation 
  • Framtagning av kopior på arkiverade handlingar
  • Framtagning av gallringsbeslut

Välkommen att kontakta oss!                                        

Uppdaterat: 3 januari 2024
3581