Motioner och interpellationer

Motioner och interpellationer är förslag och frågor som ställs av ledamöter i regionfullmäktige.

Här kan du ta del av motions- och interpellationsregistret

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till beslut som lämnats in av en eller flera ledamöter i regionfullmäktige. Förslaget i motionen utreds och behandlas av regionstyrelsen innan fullmäktige bifaller (säger ja) eller avslår (säger nej) till motionen.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en av ledamöterna i regionfullmäktige till ordförande i en nämnd, beredning eller till det regionråd som har ansvar.

Uppdaterat: 9 november 2022
MZRW