AT & ST-tjänstgöring

AT-tjänstgöring

Som AT-läkare inom Region Sörmland får du en AT-tjänstgöring placering som omfattar 21 månader.

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Region Sörmland ska få en klinisk utbildning av hög kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och ett mycket engagerat AT-råd.

Här kan du läsa mer om vad som ingår för AT i Region Sörmland

Vi söker AT-läkare två gånger per år. Under hösten gäller datumen måndag 9 sept. - onsdag 2 okt.
Var gärna tidigt ute med ansökan. Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.

Välkommen att söka AT hos oss!

ST-tjänsgöring

Vi erbjuder ST-tjänstgöring inom flera verksamheter på våra tre sjukshus samt våra 18 vårdcentraler i Region Sörmland.

Forskning och olika typer av utvecklingsarbete pågår alltid hos oss. Vi har till exempel två akademiska vårdcentraler där det bedrivs forskning i samarbete med Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Här kan du läsa mer om vad som ingår för ST i Region Sörmland

Här hittar du annonser för ST-läkare

Uppdaterat: 14 mars 2019
ERHW