AT & ST-tjänstgöring

AT-tjänstgöring

Som AT-läkare inom Region Sörmland får du en AT-tjänstgöring placering som omfattar 21 månader.

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Region Sörmland ska få en klinisk utbildning av hög kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och ett mycket engagerat AT-råd. 

Här kan du läsa mer om vad som ingår för AT i Region Sörmland

Vi söker AT-läkare två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Var gärna tidigt ute med ansökan. Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.

Välkommen att söka AT hos oss!

ST-tjänsgöring

Vi erbjuder ST-tjänstgöring inom flera verksamheter på våra tre sjukshus samt våra 18 vårdcentraler i Region Sörmland.

Forskning och olika typer av utvecklingsarbete pågår alltid hos oss. Vi har till exempel två akademiska vårdcentraler där det bedrivs forskning i samarbete med Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Här kan du läsa mer om vad som ingår för ST i Region Sörmland

Här hittar du annonser för ST-läkare

Uppdaterat: 4 december 2023
RCWA