Är du senior och vill jobba på dina villkor?

– Vi pensionärer bidrar i hög utsträckning till att hålla vården igång! Vi är många som är redo att hoppa in när det behövs. Och varför skulle vi inte göra det? Det här är ju världens roligaste jobb! säger Helena Stuvemark, diabetessjuksköterska på Diabetesmottagningen, Mälarsjukhuset.

Helena gick i pension i december 2021 efter många år på diabetesmottagningen. För Helena var det självklart att fortsätta jobba även efter pensionen.

– För mig handlar det om att bidra. Att göra något viktigt för patienterna och ställa upp för mina kollegor. Den sociala biten med alla patientkontakter och trevliga kollegor har också stor betydelse.

Ett flexibelt jobb

Nu kan Helena själv välja när och hur mycket hon vill arbeta.

–Ibland får jag förfrågningar om jag med kort varsel kan hoppa in som vikarie för en kollega som kanske vabbar eller är sjuk. Då beror det på hur min egen planering för dagen ser ut om jag kan ställa upp. Jag får också förfrågningar om planerat arbete med längre framförhållning, till exempel när kollegor ska på utbildning eller ha semester och det gör att kalendern hela tiden är lagom bokad med jobb.

Och hon kan även arbeta på distans. 

– Vissa dagar har jag också möjlighet att jobba hemifrån. Det är en flexibilitet som jag uppskattar! Då jobbar jag med att åtgärda patientärenden som kommit in via 1177.se eller ringa upp patienter som hört av sig per telefon till mottagningen. De dagarna fungerar jag också som stöd vid interna frågor om diabetes från olika vårdavdelningar i regionen. Det är helt rätt att de vänder sig till oss! Vi på diabetesmottagningen har ju kunskapen - och erfarenheten!

Helena fortsätter att bygga ny kunskap

– Mina arbetsuppgifter nu är samma som när jag jobbade heltid. Det är mycket patientkontakter och där har tekniska hjälpmedel som insulinpumpar och mätutrustningar för blodsocker en viktig plats. Jag tycker det är intressant med de tekniska bitarna och det är kul att fortsätta hänga med. Jag tycker det är lätt att bygga på med nya kunskaper eftersom jag har varit med under den tid som de moderna tekniska diabeteshjälpmedlen har utvecklats och förbättrats.

Vill du också fortsätta jobba?

Är du senior och vill jobba på dina villkor? Här gör du din intresseanmälan (länk till ansökningsformulär).

Uppdaterat: 2 april 2024
K3BT