Arbetsterapeut

- Aktivitet är kärnan. Det är grundläggande för människors hälsa, men ändå varierande beroende på varje individs behov och förutsättningar, säger Mazy Fritz, 27 år, som arbetar som arbetsterapeut på Strokeavdelningen på Nyköpings lasarett.

- Jag har alltid vetat att jag vill arbeta med människor på något sätt, och på ett sätt som får mig att känna att jag faktiskt gör skillnad. Jag startade med att arbeta inom hemtjänst och som personlig assistent, och därefter snubblade jag in på arbetsterapeututbildningen. Jag började studera till arbetsterapeut 2016 och tog min examen vid Linköpings universitet efter 3 år.

- Jag upptäckte att arbetsterapi var ett område som tillät mig att verkligen hjälpa människor i behov, och i många fall hjälpa människor som trott att de förlorat allting på grund av sjukdom, skada, funktionsnedsättning eller andra svårigheter som skapat begränsningar i deras liv.

Mazy Fritz arbetar idag på strokeavdelningen på Nyköpings lasarett. Här möter hon inneliggande patienter som plötsligt drabbats av en blodpropp eller en blödning i hjärnan, vilket i sin tur orsakat syrebrist i hjärnan och som gjort att patienterna förlorat olika funktioner. Det kan både handla om fysiska- och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Vad är du stolt över i ditt yrke?

- Vi arbetsterapeuter får människors vardag att fungera! Vi behöver ofta tänka utanför boxen och hitta individuella lösningar utifrån varje specifik person. Därför får vi ofta vara kreativa och problemlösande. Vi ser en helhet och fokuserar inte enbart på en enskild faktor. Det är viktigt att väga in alla delar för att hjälpa en person att bli självständig utifrån sina behov.

När känner du att ditt arbete gör skillnad för andra människors liv?

- När jag ser att jag hjälpt en patient att nå sin yttersta potential! Vi arbetar för att öka våra patienters självständighet, så att de kan bli delaktiga i sina vardagliga aktiviteter, trots funktionsnedsättningar. Vi hjälper patienterna att kompensera för nedsatta eller förlorade förmågor. Det kan ske genom träning i olika aktiviteter, hjälp att hitta nya strategier, prova ut hjälpmedel eller hjälp att anpassa miljön.

Vilken är den vanligaste myten om ditt jobb?

- Det jag har uppmärksammat under åren är att majoriteten av de personer som jag träffat vet inte vad en arbetsterapeut är för något eller alls vad vi gör. Den vanligaste myten skulle jag säga är att arbetsterapeuter är väldigt pyssliga och kreativa människor som arbetar mycket med hantverk. Många personer tror även att vårt arbete fokuserar på patienternas arbetsliv, troligtvis utifrån namnet på vår titel "ARBETSterapeut".

Uppdaterat: 5 april 2022
JVEC