Arbetsterapeut

- Det är så otroligt tacksamt att göra skillnad i människors liv. Att hjälpa människor till ett fungerande liv och en fungerande vardag är det som driver mig, säger Kristian Holm Moander som arbetar som arbetsterapeut på rehabmedicinska avdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Kristian har arbetat inom vården hela sitt yrkessamma liv. När han stod inför valet att vidareutbilda sig var det bredden och variationen som ledde till arbetsterapeututbildningen vid Örebros universitet.

- Jag har alltid tyckt om att arbeta med människor och jag tycker om att lösa problem. Som arbetsterapeut ingår det att se till patienternas hela livssituation vilket kändes väldigt lockande. Man behöver kunna tänka utanför boxen för att hitta bra och hållbara lösningar på det som orsakar patientens diagnos eller funktionsnedsättning.

På rehabmedicinska avdelningen möter Kristian patienter i alla åldrar. De flesta behandlas på avdelningen men i jobbet ingår även anpassningar av hemmiljö.

- När vi möter en patient görs först en bedömning av vad patienten kan och inte kan. Vi ser både till patientens fysiska och psykiska behov, många patienter har kognitiva funktionsnedsättningar som inte alltid syns. Vår uppgift är att få livet att fungera även efter en funktionsnedsättning eller skada och vi ser till hela människan, inte bara en del eller ett enskilt problem. Målsättningen är att personen ska bli så självständig som möjligt. Det är väldigt roligt att det är så varierat, varje dag är det något nytt.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

- Utmaningen är att lära känna patienten. Vad hade personen för mål och intressen innan sjukhusvistelsen? Det är det jag vill veta, och det är det vi också strävar mot, att hjälpa patienten att återgå till hur det var tidigare. Det är först när jag vet vad patienten har för mål som jag kan lägga upp en riktigt bra rehabiliteringsplan. Det är komplext, men också vansinnigt intressant!

Kristian är inte ensam i sitt arbete utan han ingår i ett team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped och kurator.

- Vi är flera yrkeskategorier som jobbar mot samma mål. Tillsammans kompletterar vi varandra för att tillgodose patienternas medicinska, fysiska och psykiska behov. Det är enormt utvecklande att arbeta i team där man kan bolla idéer.

Inom regionen satsas det på rehabilitering och en ny klinik har öppnat för att fånga upp personer med behov av specialiserad medicinsk rehabilitering.

- Det bästa med rehab är att man får träffa patienter en längre tid. Man lär känna patienterna på ett annat sätt och får verkligen se de framsteg som görs. Vi följer alltid upp våra patienter inom teamet för att stämma av hur det fungerar efter att de har kommit hem. Det är viktigt för att vara säker på att vi har utfört rätt åtgärd.

Efterfrågan på arbetsterapeuter är hög, inte bara inom vården utan också av andra branscher som jobbar med tillgänglighet.

- En vanlig missuppfattning är att arbetsterapi handlar om arbetslivet eller hantverk och handfunktion. I själva verket handlar det om att hjälpa människor till ett meningsfullt liv, oavsett var i livet de befinner sig. Det är otroligt tacksamt att träffa människor som fått tillbaka sin självständighet och livskvalitet tack vare insatser som man har genomfört.

Här hittar du våra lediga arbetsterapeut-tjänster!

Uppdaterat: 24 maj 2024
HAM3