9 mars 2022

Två år med pandemi i Region Sörmland

Den 9 mars 2020 är ett historiskt datum i Region Sörmland. Vid en snabbt ihopkallad pressträff under kvällen informerade bland andra infektionsläkare Göran Stenlund om att det första fallet med covid-19 konstaterats i länet. Bara ett par veckor senare fylldes de sörmländska sjukhusen med svårt sjuka patienter. När Göran Stenlund nu blickar tillbaka sker det med många känslor.

Att jobba tillsammans över enheter och verksamhetsområden med ett gemensamt mål var en tidig framgångsfaktor när det gällde att snabbt ställa om och utöka antalet vårdplatser och intensivvårdsplatser. Många involverades, från sjukvård till HR, fastigheter och IT.

– Ingen av oss hade varit med om något liknande och vi visste inte att det gick att göra det som vi gjorde. Vi öppnade till exempel en avdelning med 14 vårdplatser på fyra dagar, det tar vanligtvis sex månader. Ingen kunde nog föreställa sig att vi skulle kunna skapa 30 intensivvårdsplatser, men det visade sig fort att vi hade en väldig kraft i organisationen, säger Göran Stenlund.

Hur känns det nu att se tillbaka på de två år som varit?

– Det är känns ganska dubbelt. Det var en väldigt intensiv tid. Vi visste ingenting om vad som väntade oss och hur vi skulle agera på bästa sätt. Vi visste inte om vi skulle klara av att ta hand om alla patienter och känslan av att inte ha kontroll är jobbig. Samtidigt känns det fantastiskt att vi klarade det så bra som vi gjorde, och jag är på sätt och vis glad över att ha varit med om det. Det är en historisk händelse.

När var det som tyngst?

– Det var precis i början, det var hektiskt och tungt. Vi skulle ordna alla vårdplatser och intensivvårdsplatser och ställa om flödet. Dessutom visste vi så lite om det medicinska. Många var svårt sjuka och många dog. Det var en jobbig tid både för patienter, anhöriga och personal. Men redan under andra vågen fanns det mer kunskap och vi visste mer om hur vi skulle behandla sjukdomen.

Vad tar du med dig framåt?

– Tilltron till att vi kan klara så mycket mer än vi tror. När det verkligen behövs så går det mesta att ordna. Och sen att de flesta av oss mår bra av att ha ett tydligt syfte med det vi gör och att det var väldigt roligt att se hur bra vi har jobbat tillsammans.

Vad ser du för utmaningar i det skede av pandemin vi är i nu?

– Vi tror att vi kan tänka bort pandemin. Man är trött på det och tror att nu när det inte är lika många restriktioner kvar behöver man inte vaccinera sig. Men det är snarare tvärtom, det är ännu viktigare än tidigare. Covid kommer att fortsätta att göra människor sjuka och i behov av sjukvård, säkert i flera år framöver. Dock kan vi hoppas på att det inte blir så många sjuka framöver.

Något annat du vill förmedla?

– Vi ska vara stolta över den sjukvård vi bedrivit. Alla som jobbat under den här tiden ska vara stolta över att vi klarade av den anstormning och enorma påfrestning det var. Det vi gör är viktigt och att den känslan har spridit sig ser vi i ett ökat intresse för att jobba med akutsjukvård.

A62A