Nyhetslista

 • 3 februari 13:03

  Tydligare kontroll vid öppnande av vårdcentral

  Region Sörmland avser att förtydliga kraven och kontrollerna för att få öppna vårdcentral i länet. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

 • 3 februari 11:00

  Satsning på länets företagande – både ungt och äldre

  Region Sörmland satsar på länets entreprenörskap och företagande. Detta genom samverkan med Ung företagsamhet och Nyföretagarcentrum. Syftet är att stötta den kreativitet och innovationskraft som finns i hela Sörmland.

 • 2 februari 08:16

  Region Sörmland + Stadsmissionen = sant

  Stadsmissionen i Sörmland anställer en egen sjuksköterska och Region Sörmland finansierar. Det är upplägget för den samverkan som kallas idéburet offentligt partnerskap. Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

 • 1 februari 09:25

  Bra upplevelse av Sörmländsk primärvård – trots pandemi

  8 av 10 är nöjda med den Sörmländska primärvården. Det visar resultatet av nationell patientenkät 2021. Förutom helhetsintryck får områdena respekt, bemötande och tillgänglighet höga betyg.

 • 19 november 13:52

  Sveriges mest flexibla måltidssystem nu på Kullbergska sjukhuset

  Nu tar vi nästa steg mot friskare patienter på Kullbergska. Från och med 10 kan alla patienter välja vad och när hen vill äta, från Sveriges flexiblaste måltidssystem som vi kallar Fleximatkonceptet.

 • 2 november 09:59

  50 miljoner till uppskjuten vård

  Den sörmländska hälso- och sjukvården föreslås få cirka 50 miljoner kronor i statsbidrag för att arbeta med insatser kring uppskjuten vård. Extra mottagningar och extra operationer är insatser som planeras.

 • 22 oktober 10:05

  7,5 miljoner för att främja utvecklingen för sörmländska företag

  Region Sörmland vill ge ett ekonomiskt stöd på totalt 7,5 miljoner kronor fördelat på 67 sörmländska företag. Det är en del av satsningarna som görs för att motverka pandemins negativa effekter.

 • 18 oktober 15:27

  Statsbidrag för jämlik och effektiv cancervård 2021

  Över tio miljoner till satsning på jämlik och effektiv cancervård. Kortare väntetider och bättre delaktighet för patienten är syftet. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 19/10.

 • 15 oktober 09:59

  Storsatsning på kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården

  Region Sörmland föreslås satsa 20 miljoner kronor på kompetensutveckling för sjuksköterskor. Syftet är att få fler att specialistutbilda sig och målet är att satsningen ska ge omkring 60 nya medarbetare.

 • 8 oktober 10:12

  Fyra miljoner kronor för att öka teknikintresset hos barn och unga

  Sveriges första digifysiska Science Center i Sörmland storsatsar på KomTek* verksamhet i länet. Alla kommuner i Sörmland kommer nu ha eller ligga bredvid två kommuner som har KomTek.