1 oktober 2021

Egenproducerat Kravmärkt kött på regionens sjukhus

Egenproducerat kravmärkt kött och grönsaker. Det serveras nu på regionens sjukhus.


- Bra att vi nu får in närodlad egenproducerad mat till sjukhusköken. Efter många hinder på vägen så har nu såväl politikens, kökens och Sörmlands Naturbruks önskemål blivit verklighet, säger Mattias Claesson (C), regionråd.

På Sörmlands Naturbruk, som är en del av Region Sörmland sedan 1969, har det bedrivits jordbruk i generationer. Jordbruket är en mycket viktig del av Sörmlands naturbruks verksamhet och helt nödvändig för att kunna vårda och behålla det vackra och artrika kulturlandskapet i och kring Nynäs naturreservat.

All odling och produktion som sker på Sörmlands naturbruk är KRAV-certifierat och ekologiskt. Genom att använda råvaror från Sörmlands naturbruk, kan Region Sörmland säkerställa att de kommer från en produktion med ett cirkulärt och hållbart arbetssätt.

Nöt-, lamm-, viltkött och grönsaker från Sörmlands naturbruk kommer nu att användas i Region Sörmlands sjukhuskök och serveras i både restauranger och till inneliggande patienter.
- Att servera lokalproducerade KRAV-märkta råvaror på våra sjukhus bidrar till en mer hälsosam och bättre måltidsupplevelse. Tillsammans med säsongsanpassade menyer, medvetna livsmedelsval och minimerat matsvinn reducerar vi även vår klimatpåverkan, säger Evelina Tranemyr, projektledare för egenproducerade livsmedel inom Region Sörmland.

Fakta

Hur mycket kött och grönsaker används i restaurangerna per år?
Det används ca 10-12 ton köttråvara (nöt, lamm och vilt) på våra sjukhus per år. Detta matchar den produktion som sker inom Sörmlands naturbruk.
Varför ej fläskkött?
Sörmlands naturbruk har ingen produktion av gris men viltköttet kommer att innehålla en del vildsvin.
Kommer regionen klara sig helt på egen hand med egen produktion?
Det är det långsiktiga målet.

6GV6