17 september 2021

Facebookinlägg anmält till JO

Region Sörmland har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, för ett Facebookinlägg från i somras. Anmälaren anser att texten bryter mot GDPR och hur personuppgifter får hanteras. Inlägget togs snabbt ned då även följare reagerat på texten.

- Vi är vanligtvis mycket noga med hur vi formulerar oss i våra sociala kanaler men i detta fall krockade våra goda intentioner med enskildas personuppgifter, säger Maria Karlsson, kommunikationsdirektör i Region Sörmland.

Inlägget publicerades på Facebook i slutet av augusti i år och syftade till att få fler unga män att vaccinera sig mot covid-19. Detta eftersom statistik visar att just den gruppen har något lägre vaccinationsgrad. I inlägget uppmanades följarna att tagga personer som behövde påminnas om att vaccinera sig.
- Det är ju självklart inte lämpligt eftersom det handlar om personers integritet. Det är heller inget sätt vi ska behandla känsliga personuppgifter på. Vakna följare kommenterade detta i inlägget och vi plockade då ned det, säger Maria Karlsson.

JO vill nu ha Region Sörmlands syn på händelsen.

8QBG