26 januari 2024

Färre äldre behöver sjukhusvård för influensa – tydligt resultat av höstens vaccinationsinsats

Vaccinationstäckningen för säsongsinfluensan i gruppen 65 år och äldre är klart bättre i Sörmland säsongen 2023 jämfört med året innan. Att vårdcentralerna kallade alla som är 80 år eller äldre till en bokad vaccinationstid har fallit väl ut och märks nu också inom vården.

- Vi ser lite färre äldre som ligger inne med influensa på våra sjukhus än tidigare år. Det tolkar vi som en effekt av vaccinationsinsatsen och vi är försiktigt hoppfulla om att influensatoppen därför inte blir lika hög i år. Även antalet inlagda covidpatienter har minskat något de senaste veckorna, säger Göran Stenlund, överläkare på infektionskliniken.

Under hösten 2023 valde Region Sörmland att via vårdcentralerna kalla alla som är 80 år eller äldre till en bokad tid för vaccination mot säsongsinfluensa, covid-19 och även pneumokocker om så önskades. En bokad tid, i stället för information om att själv boka en tid, har ökat vaccinationstäckningen i andra regioner och även i Sörmland blev resultatet mycket positivt.

Vid årsskiftet hade 70 procent av de sörmlänningar som är 65 år eller äldre tagit vaccin mot säsongsinfluensan jämfört med 61 procent vid samma tid förra året. Genomsnittet hos de 15 regioner som rapporterat in årets vaccinationstäckning för influensa i gruppen 65 år eller äldre är 65 procent.
Hos sörmlänningarna som är 80 år eller äldre har över 80 procent tagit säsongens vaccin mot influensa.

Även när det gäller höstens påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 har kallelserna till sörmlänningarna som är 80 år eller äldre gett resultat. Här har drygt 83 procent i åldersgruppen tagit sin påfyllnadsdos medan riket har ett snitt på drygt 69 procent i samma åldersgrupp.

– Alla vårdcentraler har gjort ett fantastiskt jobb med att kalla och vaccinera våra invånare som är 80 år eller äldre. Vi är stolta över att ha en så hög vaccinationstäckning samtidigt som vi nu ser den direkta kopplingen till att sjukhusvården fått en lägre belastning, säger Anna Ormegard, divisionschef för primärvården.

ZT86