Intensivvårdsavdelningen tränar på ny donationsprocess.

På bilden från vänster Stina Asp Larsson (usk), Adriana Mesaros (ssk), Annette Lundborg (ssk).

9 november 2023

Fler får sin donationsvilja uppfylld med framgångsrik ny donationsprocess

– De flesta av oss har förutsättningar att bli organdonatorer. Det är organens och vävnadernas kondition som avgör om en donation är möjlig eller inte. Därför tycker jag att inte att man ska avstå från att göra sin vilja känd till att donera, säger Annette Lundborg, donationsansvarig sjuksköterska på anestesikliniken Mälarsjukhuset.

Tidigare kunde endast patienter som avlidit till följd av svår hjärnskada under pågående respiratorbehandling på intensivvårdsavdelningen donera organ, en så kallad DBD-donation (Donation after Brain Death). Med DCD-processen (Donation after Circulatory Death) är det möjligt för patienter som avlider på intensivvårdsavdelningen till följd av att hjärtat slutat slå och andningen upphör att också donera.

Positiva resultat under första året

– Behovet av organ för transplantation är större än tillgången av friska organ. Med den nya DCD-processen kommer fler ha möjlighet att donera vilket i sin tur kommer att leda till att fler som väntar på organ får en transplantation, fortsätter Annette Lundborg.

DCD som donationsprocess har stegvis införts i hela Sverige och 2022 började man arbeta med DCD som komplement till den redan etablerade DBD-metoden i Region Sörmland.

– Det nya arbetssättet har varit framgångsrikt. Prognosen säger att den nya DCD-processen kan öka antalet organdonationer. Trots att vi bara har jobbat ett år med DCD i Sörmland så ser vi resultat. Fem organdonationer har genomförts på Mälarsjukhuset varav två är med den nya DCD-metoden, säger Adriana Mesaros, donationsansvarig sjuksköterska på anestesikliniken Mälarsjukhuset.

Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

  • I Sverige är 8 av 10 positiva till donation, men endast 2 av 10 är anmälda till donationsregistret.
  • Totalt har 173 donationer utförts i Sverige det senaste året, 7 av dem i Region Sörmland. Två av donationerna var med DCD-metoden.
  • 720 personer väntade på ett nytt organ 15 september 2023.
  • 1058 sörmlänningar anmälde sig till donationsregistret mellan januari och juni 2023.
  • Under 2022 var det 100 personer som blev för sjuka eller avled i väntan på ett lämpligt organ.

Genom att visa din vilja i donationsregistret kan du bidra till att rädda liv.
Ta ställning idag: socialstyrelsen.se/donationsregistret

HFRK