25 mars 2022

Nytt pilotprojekt får unga att tro på framtiden

Från maj 2022 till februari 2023 kommer 64 arbetslösa unga personer få lära sig mer om företagande och få utforska sina egna drivkrafter för att komma igång på arbetsmarknaden. Initiativet är en del i en större satsning på unga som Region Sörmland gör tillsammans med Nyföretagarcentrum i Eskilstuna och Nyköping.

− I kölvattnet av pandemin är det viktigt att vi hela tiden tänker nytt och hittar nya vägar för att stötta unga människor som har fått det extra svårt att hitta till jobb eller studier, säger, regionstyrelsens ordförande, Monica Johansson (S)

Pilotprojektet syftar till att få människor att gå från arbetslöshet till karriärmöjligheter och framtidstro. Det kallas Entreprenör/intraprenör och består av ett program som ska väcka ungas människors motivation och tron på sin egen kraft. Programmet innehåller föreläsningar, workshops, inspiratörer, studiebesök och coachning. Allt sker avdramatiserat, inkluderande och lättillgängligt samt utgår från konkreta exempel från en verklighet som deltagarna kan relatera till. Pilotprojektet riktas till unga 18 till 29 år och finansieras av Region Sörmland. Målet är att deltagarna ska gå vidare från arbetslöshet till företagande, anställning eller studier.

− Det här är en helt ny satsning för arbetslösa. Vi tittar inte enbart på möjligheter att starta eget företag, utan snarare vill vi att de ska hitta motivationen och drivkraften hos sig själva för att komma vidare i livet, in i jobb, studier eller eget företag. Dessa människor har idéer och vill utvecklas, därför är denna satsning så viktig. Metoden bygger motivation, kunskap och ökat självförtroende som gör att dessa unga får hopp om framtiden, säger Urban Wallin, verksamhetschef på Nyföretagarcentrum.

−Det är glädjande att flera aktörer är engagerade i dessa frågor. Regionen och näringslivet jobbar här tillsammans för ett viktigt syfte och med en ny metod som vi inte tidigare har gjort – att jobba strategiskt för att motivera och stärka människors självförtroende för att komma ut i arbetslivet, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland.

Unga arbetslösa i utanförskapsområden har drabbats särskilt hårt av pandemins konsekvenser. Möjligheten att ta enklare arbeten utan höga krav på utbildning, jobba utomlands eller resa har begränsats. För den som inte kommit in på en utbildning eller fått jobb kan tillvaron och framtiden kännas väldigt oviss. En sådan livssituation riskerar att få långsiktiga konsekvenser. Det finns grupper av unga som även i vanliga tider har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om de som saknar gymnasieutbildning, är utrikes födda och de som har funktionsvariation.

31UF