3 september 2021

Region Sörmland driver på omställningen för ett fossilfritt Sörmland 2045

Region Sörmland ska visa vägen för Sörmlands energiomställning. Analys om nuläge, bedömning av framtida energibehov och vilken roll regionen bör ta för att driva på omställningen mot ett fossilfritt Sörmland 2045 ska göras. Det är förslaget till Regionala utvecklingsnämnden (RUN) den 3 september.

- Nu skapar vi en helhetsbild av vad som behöver göras i Sörmland för att skynda på energiomställningen och möta de behov som finns. Både politik och tjänstepersoner behöver sätta ner foten och visa handlingskraft i de här frågorna. Det är viktigt att vi som region tar det ansvaret och att vi gör det i dialog med kommunerna och aktörerna på området i Sörmland, säger Monica Johansson (S), ordförande i RUN och regionstyrelsens ordförande.

Studien ska bland annat:
• Kartlägga energimarknadens aktörer, deras ansvar och roller
• Ge en prognos hur Sörmlands energimarknad kommer utvecklas
• Göra en fördjupad analys av kapacitetsbrist, lokal produktion av el, ökat behov av biogas inom industrin.
- Det är en omställning som alla som verkar i Sörmland gemensamt behöver ta ansvar för. Det finns ett stort engagemang kring energifrågan från såväl offentliga som privata aktörer och många olika initiativ och agendor vilket är positivt. För att nå framgång måste vi belysa hela energisystemet och potentialen i olika energikällor. Vi behöver också skapa tydlighet i ansvar roller och mandat. Den här förstudien kommer att göra just detta, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör, Region Sörmland.

Förslag till RUN är att studien ska genomföras av en konsult, kostnadsbedömningen är 700 000 kr och studien ska vara klar december 2021.

PCUW