16 juni 2021

Region Sörmland satsar 5 miljoner på skolutveckling och bättre förutsättningar för lärande i länet

Region Sörmland utlyser en möjlighet för skolor och förskolor att söka stöd för att finansiera åtgärder för skolutveckling och bättre förutsättningar för lärande.

I spåren av pandemin finns en oro för att barn och ungas mående, kunskapsutveckling och skolresultat påverkats negativt. För att stötta förskolor och skolor i arbetet med att motverka pandemins negativa effekter bland barn och unga satsar Region Sörmland 5 miljoner kronor.

- Vi ger nu privata och offentliga skolor möjlighet att söka pengar för utvecklingsåtgärder. Totalt 5 miljoner är sökbart av skolhuvudmännen i Sörmland. Insatsen syftar till att motverka pandemins negativa effekter på barn och elevers mående, kunskapsutveckling och skolresultat, säger Elin Liljeblad, strateg, Region Sörmland.

Läs mer om satsningen här.

77WN