17 maj 2022

Samarbete framgångsfaktorer för KLIV

KLIV, Kvalificerade Legitimationsyrkens Introduktion i Vården, är ett framgångsrikt samarbete mellan olika verksamheter i Region Sörmland för att hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk bakgrund ska få svensk legitimation. Samarbetet lockade nyligen integrations- och migrationsminister, Anders Ygeman, på besök.

- Det nära samarbetet mellan Hr-staben, Hälso och sjukvården och Eskilstuna folkhögskola/Kultur och Utbildning samt lärargruppens breda kompetens är några av framgångsfaktorerna" säger Helena Ossmark, Projektledare Rekrytering och Arbetsmarknad, HR-staben.

KLIV, som är ett samarbete mellan just Eskilstuna folkhögskola/Kultur och Utbildning, Hälso-och sjukvården samt HR/arbetsmarknad och rekrytering, vänder sig till utlandsutbildade inom hälso-och sjukvårdens legitimationsyrken som är bosatta i regionen.
Kursen ger deltagaren möjlighet att studera svenska till den nivå som krävs för att kunna ansöka om svensk legitimation. Vårdsvenska samt sjukvårdens organisation och lagstiftning är viktiga inslag. Även stöd för att klara Socialstyrelsens kunskapsprov för deltagare med legitimation utanför EU/EES, samt språkstöd för redan legitimerad personal erbjuds.

Arbetssättet och framgången för samarbete lockade nyligen integrations- och migrationsminister Anders Ygeman att besöka Eskilstuna folkhögskola för att träffa deltagare och lärare från kursen KLIV.
- Under ministerbesöket fick några av deltagarna berätta om sin situation och hur de upplever kursen. Flera menar att vägen till svensk legitimation och ett yrkesverksamt liv i Sverige hade varit svår utan den hjälp de tagit emot via alla som arbetar med KLIV, säger Anna Tunel som är samordnare för kursen.

Cirka 30 deltagare på kursen har hittills erhållit svensk legitimation.

4HFA