12 april 2021

Satsning på förbättrad tillgängligheten hos samtalsmottagningarna

Alltfler barn och unga söker hjälp och stöd på länets samtalsmottagningar. För att möta behovet och hålla en god tillgänglighet föreslås en förstärkning av verksamheten med tre miljoner kronor. Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 13/4.

- Nu stärker vi samtalsmottagningarna ytterligare för att öka tillgängligheten och kunna hjälpa fler barn och ungdomar med psykisk ohälsa, säger Jonas Lindeberg (VFP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka vilket bland annat undersökningen Liv och hälsa ung belyser. Barn och unga i Sörmland har som grupp sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i andra delar av Sverige. Psykisk ohälsa i barndomen kan leda till psykiatrisk sjuklighet och sämre framtidsutsikter även senare i livet.
- Hur coronapandemin kommer påverka barn och ungas psykiska ohälsa både på kort och på lång sikt kan vi med säkerhet inte säga idag, men vi behöver arbeta för att ta hand om en ökad psykisk ohälsa hos våra barn och unga. En pusselbit för att få ner den psykiska ohälsan är att satsa på en förstärkning av samtalsmottagningarna så vi kan fortsätta att göra skillnad, säger Veronica Kurzbaum Dahlberg, enhetschef för samtalsmottagningarna.

Samtalsmottagningen barn och unga (SAMBU) är en mottagning som tar emot barn och ungdomar i åldrarna 6–18 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. SAMBU har funnits sedan 2016 och successivt byggts ut samtidigt som besöken har ökat kraftigt.

Förslaget är att förstärka samtalsmottagningarna barn och unga med 3 miljoner kronor för att öka tillgängligheten. Ärendet diskuteras och beslutas av regionstyrelsen den 13/4.

Fakta
Antal fysiska- och indirekta besök till SAMBU har ökat med 80 procent från 2017 till 2020. Antal individer har ökat med 64 procent. 629 fler individer har haft vårdbesök (fysiskt eller digitalt) på mottagningarna från 2017 till 2020. Trots covid-19 fick 10 procent fler individer hjälp under 2020 jämfört med föregående år. Tillgängligheten beräknat på tre dagar till första besök ligger runt 60 procent.

61UM