3 mars 2022

Start för screening av tjock- och ändtarmscancer

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Den kan nästan alltid botas, om den hittas i tid. Med anledning av detta startas nu ett screeningprogram i Region Sörmland.

- Att vi i Sörmland nu påbörjar screening för tjock- och ändtarmscancer är en viktig åtgärd för att i tid hitta denna cancersjukdom, så lämna prov när du erbjuds det, säger Jonas Lindeberg (VfP), Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Screeningprogrammet införs successivt i Sverige och under vecka tio får den första gruppen som ingår i screeningprogrammet i Sörmland ett brev hemskickat med information och erbjudande om att delta.
- Införandet av provtagning innebär att personer i utvalda åldersgrupper som är folkbokförda i Sörmland blir erbjudna provtagning och undersökning innan man upptäckt symtom, säger Jens Ericson, specialistläkare och samordnare för tarmcancerscreeningen i Region Sörmland.

2019 drabbades 214 personer i Sörmland av cancer i tjock- och ändtarmen. Regionalt cancercentrum bedömer i en rapport att screening minskar risken att dö i tjock- och ändtarmscancer med minst 15 procent och att 300 liv per år kan räddas i Sverige.
– Cirka 90 personer dör varje år i Sörmland på grund av cancer i tjock- och ändtarmen. Lyckas vi minska dödligheten med minst 15 procent skulle vi rädda åtminstone 14 liv varje år. Det är också viktigt att komma ihåg att den fulla effekten av provtagning kommer först långt senare efter att screeningen har införts. Screeningen ger också viktiga hälsoekonomiska vinster i form av att färre behöver operation och behandling samt att fler kan fortsätta arbeta, säger Jens Ericson.

Under 2022 kommer de som fyller 60 och 62 år erbjudas provtagning och på sikt kommer programmet inkludera samtliga medborgare mellan 60 och 74 års ålder. Det smidiga med screeningprogrammet är att det till stora delar hanteras hemifrån. Besök till vården behövs inte. Erbjudandet kommer med posten runt den tiden man fyller år. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Provtagningen är gratis och erbjudandet gäller i sex månader. Provet visar om det finns spår av blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm.
– Blod i avföringen behöver inte vara orsakat av cancer, men måste alltid utredas. Ungefär två procent av de som skickar in test har spår av blod i avföringen, säger Jens Ericson.

Om provet visar spår av blod erbjuds man en koloskopi (kameraundersökning) av tjocktarmen för att upptäcka eventuell cancer eller förstadium till cancer och därefter diskutera utredning och behandling. Detta sker på en av endoskopimottagningarna i Eskilstuna och Nyköping.

 

EX4C