3 februari 2022

Tydligare kontroll vid öppnande av vårdcentral

Region Sörmland avser att förtydliga kraven och kontrollerna för att få öppna vårdcentral i länet. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

- Det ska vara ordning och reda i vår hälso- och sjukvård, därför ser vi nu över vår regelbok i regionen. Vi måste säkerställa att de aktörer som kommer in och ska bedriva verksamhet är seriösa. Därför behöver vi skärpa kraven på ägare och företrädare, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att så länge ett företag uppfyller vissa formella krav ska de få möjlighet att etablera sin verksamhet i en kommun eller region. När det gäller primärvårdsverksamhet kontrolleras detta i Sörmland av Hälsoval vars regelbok sätter ramarna både för de verksamheter som finns och de som vill öppna. Hälsoval fungerar väl med kontinuerlig uppföljning av såväl privata som egendrivna vårdcentraler.

Nu föreslås vissa justeringar i regelboken med särskilt fokus på ytterligare krav på utförare som vill starta vårdcentral i länet.
- Vi vill se över möjligheten att förtydliga vissa krav hos företagare som önskar bedriva primärvård i Sörmland och göra bredare kontroller kring ekonomi, historik och beteenden som kan påverka vårt beslut, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

Det handlar bland annat om att ägaren ska visa att de har möjlighet att rekrytera de medarbetare regelboken ställer som krav att vårdcentralen ska ha. Även frågan om startbidrag till nyetablerad vårdcentral samt möjligheter till återbetalning av startbidrag och andra ersättningar föreslås att ses över.

Förslagen om att se över och göra förändringar i regelboken diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

T1KV