28 september 2021

Upphandling av ortopediverksamhet

Region Sörmland föreslås upphandla ortopedoperationer för två miljoner kronor. Syftet är att jobba undan den uppskjutna vård som uppstått under pandemin. Upphandlingen innebär omkring 70 ingrepp i veckan.

-Vi tittar på olika sätt att komma ikapp med väntetiderna efter pandemin och detta är ett av dem, säger Jonas Lindeberg (VfP), Hälso- och sjukvårdsregionråd.

Över 200 patienter i Sörmland väntar på fot-, hand- och titthålsingrepp. För att minska de köer som uppstått föreslås Region Sörmland upphandla ortopediverksamhet i externa lokaler där läkare från Region Sörmland kan utföra ett stort antal operationer i veckan.
- Genom att göra den här direktupphandlingen kan läkare från regionen arbeta tillsammans med extern personal i hyrda lokaler och på så sätt relativt snabbt arbeta undan en del av den kö som har uppstått, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi.

Upphandlingen handlar enbart om dagkirurgi, alltså att patienten åker hem samma dag. Pengarna kommer från statsbidraget för uppskjuten vård.
Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 5/10.

W6V5