1 mars 2023

Vaccinrekommendationer covid-19

Från den 1 mars rekommenderas du som är 80 år eller äldre eller boende på SÄBO (särskilda boende för äldre) att ta en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendation för den här gruppen är två doser vaccin under 2023, en på våren och en på hösten. Vaccinet ger ett bra skydd mot svår sjukdom och död i covid-19.

- Åldern är den största riskfaktorn för svår sjukdom och död när det gäller covid-19. De som behöver sjukhusvård för covid-19 i Sörmland nu är äldre personer med flera sjukdomar i grunden, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare.

Du som tillhör gruppen 65-79 år eller är från 18 år och i riskgrupp, rekommenderas en påfyllnadsdos under 2023 och den ska i första hand tas inför höst- och vintersäsongen. Det är också möjligt för de här grupperna att ta en påfyllnadsdos redan under våren 2023.

För gruppen 50-64 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, i första hand inför höst – och vintersäsongen 2023.

Rekommendationerna om påfyllnadsdoser gäller oavsett tidigare antal doser.

För gruppen 18-49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos, även Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation för denna grupp om tre doser grundvaccin upphör från och med den 1 mars 2023.

Här finns mer information.

GUT7