Så söker du vård

Du ska enkelt kunna hitta rätt i vården. Så här gör du om du blir sjuk, skadar dig eller har frågor om din hälsa.

Nödsituation

Ring 112 vid livshotande tillstånd. Om det behövs kommer en ambulans som kör till akutmottagningen.

Akut vård

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom, sök vård på en akutmottagning. Den finns på sjukhus och är alltid öppen, dygnet runt. Det är tydligt skyltat till akutmottagningen när du kommer till sjukhuset. Hitta närmsta akutmottagning (1177.se). För akut psykiatri, kontakta någon av våra psykiatriska akutmottagningar (1177.se).

1177 – råd om vård dygnet runt

1177.se hittar du kontaktuppgifter till våra vårdcentraler och mottagningar på våra sjukhus, öppettider och vilken service som finns.

Du kan alltid besöka 1177.se för fakta och råd om vård, hälsa och sjukdomar. Via e-tjänsterna kan du logga in och göra vårdärenden. Du kan bland annat avboka tid, förnya recept och beställa hjälpmedel på många mottagningar och vårdcentraler.

Är du osäker på var och när du ska söka vård, ring 1177 så vägleder en sjuksköterska dig. Till 1177 kan du ringa dygnet runt.

Vårdcentralen

Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns vårdpersonal med bred kompetens om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Från vårdcentralen får du vid behov remiss till specialistvård. Vårdcentralerna kan också hjälpa dig med förebyggande vård som exempelvis kostrådgivning, hälsokontroller och vaccinationer.

Vårdcentralerna har öppet på dagtid under vardagar. Alla vårdcentraler har ett telefonkösystem där du får besked om att du blir uppringd vid ett bestämt klockslag. Du kan även kontakta våra vårdcentraler digitalt, via tjänsten Vårdkontakt Direkt

Hitta din vårdcentral på 1177.se!

Sök vård digitalt

I Region Sörmlands tjänst Vårdkontakt Direkt kan du söka vård, få kontakt med din vårdcentral eller din BVC digital väg. Beroende på dina symtom kan du få egenvårdsråd eller chatta med en sjuksköterska. Läs mer om Vårdkontakt Direkt på 1177.se

Tandvård

Alla barn och unga vuxna, till och med det år de fyller 23 år, har rätt till avgiftsfri och regelbunden tandvård.

Vad kostar tandvård? Vad har man rätt till? Hur fungerar tandvårdsstödet? Hur ska man tolka räkningen från tandläkaren? Att förstå hur tandvården fungerar kan vara snårigt. På 1177.se hittar du information om avgifter, priser och regler. Här får du också tips om vad du bör tänka på innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Helgjour

Ring 1177 för att boka tid på en jourmottagning i din närhet om du blir sjuk på helger. Hitta din närmaste jourmottagning på 1177.se.

Förlossning

Vi ger dig och eventuell partner råd, stöd och vägledning genom graviditeten, vid start av förlossningen och genom hela födelseprocessen. Om det behövs får du och ditt barn också vård efter förlossningen. För oss är det viktigt att möta just dina behov och önskemål.

I Region Sörmland föds cirka 3000 barn per år. Förlossningarna sker på Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset.

Mälarsjukhusets förlossningsavdelning (1177.se)
Nyköpings lasaretts förlossningsavdelning (1177.se)

Privata vårdgivare

Region Sörmland har har vårdavtal med privata vårdgivare inom flera olika områden. Om du är bosatt i länet har du rätt att söka vård hos dessa vårdgivare på samma villkor som när du besöker vårdgivare i den offentliga vården. Du betalar lika mycket, och högkostnadskort och frikort gäller.

Alla privata vårdgivare som har avtal med Region Sörmland går att finna under Hitta vård på 1177.se.

Det finns också privata vårdgivare i länet som inte har avtal med Region Sörmland. De bestämmer då själva sina patientavgifter. Om du är osäker på vad som gäller, fråga alltid vad vården kommer att kosta.

Uppdaterat: 3 juni 2024
33EC